Nota AM POR privind aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135/09.11.2011

09 aug. 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 3 august 2012 Nota pentru aplicarea Hotararii de Guvern nr. 1135/09.11.2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale pentru Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul Major de Interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniile Poli de Creștere și Poli de Dezvoltare Urbană.