Programele Operationale Sectoriale (POS) si Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

13 mar. 2008

Programe Operationale Sectoriale (POS) -  documente strategice de programare elaborate de Statul Membru si aprobate de Comisia Europeana, prin care sunt stabilite strategiile de dezvoltare sectoriala.
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).