S-a publicat Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2

21 nov. 2012

Va informam ca s-a publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 781/20.11.2012 Ordinul comun nr. 2368/1058/1501/2012 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al Ministrului Afacerilor Europene si al Ministrului Finantalor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2 ‚‚Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe” din cadrul Axei prioritare 1 – ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operational Regional 2007-2013.