Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR)

06 mar. 2008

Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) - documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). Implementarea actiunilor strategice prevazute in CSNR si implicit accesarea efectiva a Instrumentelor Structurale se realizeaza prin Programe Operationale.

  • Sinteza CSNR.
  • Versiunea integrala a CSNR.