Probleme identificate in cadrul Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013, pe parcursul procesului de evaluare si selectie

02 iun. 2008

Proiectele, respectiv cererile de finantare, elaborate de catre potentialii beneficiari se pot depune zilnic la sediul ADR Centru. Din momentul depunerii proiectelor, acestea intra in procesul de evaluare si selectie, conform criteriilor expuse in cadrul Ghidului Solicitantului. Astfel, din evaluarea realizata la cele 22 de proiecte depuse si deschise pana in prezent, examinate de catre expertii ADR Centru, au reiesit urmatoarele aspecte, detalii foarte importante care trebuie sa fie evitate de catre cei ce vor sa depuna cereri de finantare pentru a-si maximiza sansele de a obtine finantare nerambursabila pe Programul Operational Regional.

1. Ce probleme au fost identificate pe proiecte in cadrul procesului de evaluare a conformitatii administrative a proiectului?
R. Director OI ADR Centru, D-na Ivan Maria:
Destul de multe si sunt detalii pe care, la o citire frugala a ghidului, unele poate iti scapa si le treci cu vederea insa sunt foarte importante in respectare conformitatii administrative a proiectului. Astfel am gasit:
- pagini nenumerotate/nestampilate/nesemnate din cadrul Cererilor de Finantare si a anexelor la acestea, conform specificatiilor din Ghidurile Solicitantului
- necorelare a informatiilor prezentate in cadrul capitolelor din Cererea de Finantare
- necorelare a informatiilor prezentate in cadrul Cererii de Finantare cu cele din cadrul anexelor la aceasta (Studiu de Fezabilitate, studiu de trafic, etc.)
- necompletarea tuturor capitolelor din cadrul Cererii de Finantare si respectarea explicatiilor prevazute in formularul Cererii de Finantare din cadrul Ghidului Solicitantului
- sectiunea 5.1 „Certificarea aplicatiei”, si anexele „Declaratie de angajament”, „Declaratie de eligibilitate” nedatate, nesemnate
- modificarea modelelor standard asa cum sunt prezentate in Ghidul Solicitantului (ex: bugetul proiectului)
- nerespectarea continutului cadru al Studiului de Fezabilitate prezentat in Ghidul Solicitantului.

2. O alta etapa a procesului de evaluare este si evaluarea eligibilitatii. Aveti si aici probleme pe proiecte?
R. Director OI ADR Centru, D-na Ivan Maria:
Din pacate, da. Si aici e testata vigilenta ofiterilor de proiecte ai ADR Centru care verifica fiecare rand si linie, stiind ca si noi la randul nostru, pe viitor poate va trebui sa raspundem pentru respectarea si verificare acestor aspecte. Deci am intalnit proiecte in care:
- atributiile membrilor echipei de proiect nu acopera in totalitate activitatile prevazute pentru managementul si implementarea proiectului
- neincluderea in cadrul calendarului achizitiilor publice a tuturor procedurilor de achizitie necesare derularii proiectului
- sumele prevazute prin Hotararea Consiliului Local/Consiliului Judetean de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect nu sunt in totalitate corelate cu sumele din cadrul Cererii de finantare
- valoarea inscrisa la pct.4.2 Surse de finantare – Ia contributia solicitantului la cheltuieli eligibile nu acopera procentul de minim 2%
- neconcordante intre informatiile cuprinse in documentele care atesta dreptul de proprietate asupra infrastructurii care face obiectul investitiei, si masuratorile reale din teren
- solicitantul nu demonstreaza dreptul de proprietate asupra infrastructurii care face obiectul investitiei in totalitate (ex. specific domeniului de interventie 2.1: strazi urbane care nu sunt cuprinse in Hotararea de Guvern care atesta dreptul de proprietate asupra infrastructurii care face obiectul investitiei)
- proiectul nu se incadreaza in operatiunile si activitatile eligibile prevazute in Ghidul Solicitantului (ex. specific domeniului de interventie 2.1: Cereri de Finantare care prevedeau reabilitarea/modernizarea de strazi urbane de categoria 3 si 4, iar activitatea eligibila este: reabilitarea/modernizarea de strazi urbane de categoria 1, 2 si 3)
- cuprinderea in cererea de Finantare a unor activitati economice neeligibile (ex: inchirieri), in cazul proiectelor generatoare de venit.

3. In cadrul procesului de evaluare tehnica si financiara au fost intalnite urmatoarele probleme:

- probleme legate de durata proiectului si planificarea activitatilor (ex: lucrari de constructii planificate a se realiza intr-un interval de timp relativ mic)
- neclar definite obiectivele proiectului, prea generale si nu sunt pe deplin cuantificabile, indicatorii nu sunt realisti
- activitatile proiectului nu sunt clar identificate si nu sunt corelate cu atributiile membrilor echipei de proiect, cu calendarul de realizare si nici cu planificarea achizitiilor publice
- preluarea incorecta a unor sume din cadrul devizului general al investitiei, in cadrul bugetului proiectului pe linii bugetare. Sume supraestimate si nefundamentate in cadrul devizului general al investitiei, si in cadrul bugetului proiectului
- solicitantul nu are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii proiectului
- studiul de trafic cuprinde doar date statistice oferite de CESTRIN, si nu cuprinde, analize, indicatori.

4. Conformitatea Proiectului de Executie nu a fost respectata prin faptul ca documentatia proiectelor de executie este incompleta pe capitole mari (caiete de sarcini, proiect de postutilizare a constructiilor, organizarea de santier, necorelarea partii scrise cu partea desenata, lipsa referatelor verificatorilor de proiecte, etc), necorelarea proiectului de executie cu SF-ul.