Nota catre potentialii solicitanti de finantare in cadrul DMI 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

12 nov. 2008

Va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Nota catre potentialii solicitanti de finantare din cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” referitoare la intrarea in vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Handicap nr. 559/ 22.10.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.