Nota pentru solicitantii de finantare DMI 3.3

26 feb. 2009

Nota pentru solicitantii de finantare din cadrul domeniului major de interventie 3.3 „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” din cadrul axei prioritare 3 a Programului Operational Regional