Instructiune privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii aplicabile in cazul operatorilor economici care au primit finantare in cadrul domeniilor majore de interventie 3.2, 4.1, 5.1 si 5.2 ale POR

10 mar. 2009

Beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional au responsabilitatea de a urmari modificarile cadrului legal cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si de a aplica prevederile specifice tipului de achizitie derulat.