Instructiune catre solicitantii de finantare privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finantare acceptate in urma evaluarii tehnice si financiare

17 mar. 2009

Avand in vedere faptul ca maturitatea proiectului face obiectul evaluarii tehnice si financiare, prezenta instructiune are drept scop corelarea informatiilor prezentate in cererea de finantare cu privire la data estimata a depunerii proiectului tehnic cu data reala a depunerii proiectului tehnic.

In maxim 2 zile lucratoare de la primirea scrisorii Autoritatii de Management cu privire la acceptarea unei cereri de finantare, Organismul Intermediar notifica solicitantul asupra rezultatului evaluarii tehnico-financiare si asupra datei pana la care trebuie sa depuna proiectul tehnic in conformitate cu declaratia facuta de acesta prin cererea de finantare.

In maxim trei zile lucratoare de la data notificarii Organismului Intermediar, solicitantul va transmite o scrisoare in care va mentiona stadiul elaborarii proiectului tehnic (demararea procedurii de achizitie, procedura de achizitie in curs, procedura de achizitie finalizata, proiect tehnic in curs de elaborare) si data la care proiectul tehnic va fi depus la Organismul Intermediar in vederea analizei.

Organismul Intermediar va corela aceste informatii cu informatiile mentionate in cererea de finantare. Daca solicitantul de finantare nu poate depune proiectul tehnic la data pe care a mentionat-o in cererea de finantare, dar va depune proiectul tehnic in maxim 6 luni de la notificarea Organismului Intermediar, Organismul Intermediar va recalcula punctajul evaluarii tehnice si financiare, prin acordarea 1 (unui) punct la subcriteriul privind Gradul de pregatire/maturitate a proiectului. Organismul Intermediar va transmite toate aceste informatii (data la care solicitantul de finantare estimase depunerea proiectului tehnic in cererea de finantare, data la care solicitantul a comunicat ca va putea depune cererea de finantare, punctajul tehnic si financiar recalculat) la Autoritatea de Management.

Daca punctajul tehnic si financiar recalculat este mai mare de 3,5, Autoritatea de Management va declara cererea de finantare acceptata pentru urmatoarea etapa a procesului de verificare. In cazul in care punctajul recalculat va fi mai mic de 3,5 puncte, cererea de finantare va fi respinsa.

Solicitantul de finantare va fi informat cu privire la concluziile recalcularii punctajului evaluarii tehnice si financiare in functie de data depunerii proiectului tehnic, in maxim 15 zile lucratoare de la data la care a comunicat la OI termenul de depunere al proiectului tehnic.