NOTA - Catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind “bugetul proiectului”

01 sep. 2009

Nota vizeaza informarea corecta si completa a solicitantilor de finantare cu privire la modul de acordare a punctajului pentru subcriteriul privind bugetul proiectului, pentru ca acestia sa poata elabora corect acest capitol din cererea de finantare.