Nota privind constituirea listei de rezerva

01 oct. 2009

Nota catre solicitantii de finantare privind constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013