SUSPENDAREA PROCESULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR - DMI 4.3. IN REGIUNEA CENTRU

06 aug. 2010

Incepand cu data de 27 august 2010, ora 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta suspendarea procesului de depunere a cererilor de finantare in cadrul domeniului major de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microintreprlnderilor" in Regiunea de dezvoltare Centru.

In plus, demararea etapei de verificare preliminara a cererilor de finantare depuse in perioada 9-27 august 2010 se suspenda. Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR asupra disponibilitatii fondurilor alocate regiunii de dezvoltare Centru.

Instructiunea emisa in acest sens de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional poate fi consultata pe pagina web www.inforegio.ro