Se va suspenda depunerea cererilor de finanţare în cadrul unei operațiuni a DMI 5.3

27 oct. 2010

În data de 22 octombrie 2010, AM POR a emis o instrucțiune de lucru aplicabilă Organismului Intermediar pentru Turism, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), care implementează, la nivel național, proiectele finanțate de Programul Operațional Regional în cadrul Axei Prioritare 5 – ”Dezvoltarea și promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3 - ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Acest document completează Instrucţiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, emisă de Autoritatea de Management a POR în data de 15 septembrie 2008, modificată şi completată prin Instrucţiunea nr. 35 a AMPOR din 30.09.2009.

Conform noilor reglementări, ”începând cu data de 12 noiembrie 2010, ora 12:00, se suspendă procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Operaţiunii “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Demararea etapei privind verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii a cererilor de finanţare depuse în perioada 22 octombrie – 12 noiembrie se suspendă.
Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR asupra disponibilităţii fondurilor alocate pentru aceasta operaţiune.

Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.inforegio.ro.