Programare 2014-2020

In urmatoarea perioada vor fi elaborate documentele regionale si nationale de programare pentru perioada 2014 – 2020. Acestea vor stabili tipurile de investitii ce vor fi finantate prin viitoarele programe operationale, plecand de la obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene. Elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de programare implica respectarea principiului european al parteneriatului si consultari cu autoritatile competente nationale, regionale, locale cu organizatiile societatii civile, cu parteneri economici si sociali.

Totodata, la nivelul Regiunii Centru a demarat procesul de elaborare a portofoliului de proiecte regional, care va reprezenta o anexa a Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020 si care va include proiectele considerate prioritare la nivel regional.

In vederea sprijinirii actiunilor mentionate, va facem cunoscute prioritatile de finantare pentru perioada 2014-2020 conturate la nivel european, precum si prioritatile si nevoile identificate in cadrul documentelor de planificare si programare elaborate la nivelul regional.

Prezentarile expertilor Bancii Mondiale, realizate pentru sustinerea rapoartelor sintetice din analizele pregatite la solicitarea MDRAP.