Elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020


Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru). Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. PDR isi propune să raspunda nevoii de a avea la dispozitie un document - cadru la nivel regional prin care se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socioeconomica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate în perioada 2014-2020. Dupa avizarea sa de catre Comitetul Regional de Planificare „Centru”, PDR Centru 2014-2020 va fi aprobat de catre Consiliul de Dezvoltare Regionala - forul decizional al Regiunii Centru.
Detalii

Grupuri parteneriale regionale

In vederea realizarii Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020 si a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, la nivel regional s-au creat o serie de grupuri parteneriale in conformitate cu Memorandumul Guvernului din 13 iunie 2012 si Regulamentul - Cadru pentru organizare şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020. Astfel s-a format Comitetul Regional de Planificare, 7 grupuri de lucru regionale tematice si 6 grupuri de lucru judetene. Aceste grupuri de lucru au avut o serie de intalniri pe parcursul anului 2012 si 2013.
Mai jos este prezentata componenta Comitetului Regional de Planificare (CRP) si a grupuri de lucru regionale tematice.
Detalii

Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului a emis Ordinul 1087/13.07.2012 prin care se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020.
Detalii

Memorandumul pentru aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020

Guvernul Romaniei a aprobat in data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020.
Detalii