Axa prioritara 4 – „Sprijinirea mediului de afaceri regional si local”

Aceasta axa prioritara vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala, reabilitarea siturilor industriale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care sa faciliteze crearea de noi locuri de munca si cresterea economica durabila.

Domeniul major de interventie 4.1

Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta crearea, imbunatatirea si modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale. Detalii

Domeniul major de interventie 4.2

Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale. Detalii

Domeniul major de interventie 4.3

Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Detalii