Punct de vedere ANRMAP cu privire la interpretarea art. 204¹ din OUG nr.34/2006

26 feb. 2015

Aplicarea prevederilor art.204¹ din OUG nr.34/2006 în cazul parteneriatelor formate dintr-o autoritate pu-blică și o unitate de învățământ, în vederea finanțării de investiții în baza unor contracte de lucrări înche-iate de către unitatea de învățământ anterior semnării contractului de finanțare. Detalii

Instructiunea nr. 129 a AM POR din data de 16.02.2015 – privind suspendarea apelului de proiecte DMI 5.2 – regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru – pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat)

17 feb. 2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 129 a AM POR din data de 16.02.2015 – privind suspendarea apelului de proiecte DMI 5.2 – regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru – pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat).
  Detalii

Instrucțiunea nr.130/10.02.2015 a AM POR cu privire la mecanismul decontarii cererilor de plata pentru proiectele depuse in cadrul POR 2007-2013

13 feb. 2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 130/10.02.2015 in ceea ce priveste metodologia de aplicare a modificarilor aduse OUG 64/2009 prin OG 12/28.01.2015 privind mecanismul decontarii cererilor de plata din cadrul POR 2007-2013.  Detalii

Instructiunea nr. 126 a AM POR din data de 03.02.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri pentru verificarea achizitiilor publice

05 feb. 2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 126/03.02.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri PO/M VI/AM. Manual de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese si a Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privati pentru atribuirea contractelor finantate din instrumente structurale cu o valoare estimata sub pragul valoric prevazut de OUG nr. 34/2006 – Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013.  Detalii

Instructiunea nr. 127 a AM POR din data de 02.02.2015 - Termene limita

03 feb. 2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 127/02.02.2015 privind finalizarea/incetarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013 - termene limita.
  Detalii

Instructiunea nr. 128 a AM POR din data de 02.02.2015 privind finalizarea/incetarea procesului de evaluare, selectie si contractare POR 2007-2013

03 feb. 2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 127/02.02.2015 Detaliarea pasilor si modificarilor procedurale in vederea aplicarii Instructiunii nr. 127 a AM POR privind finalizarea/incetarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013.  Detalii

Instructiunea nr. 125 a AM POR din data de 13.01.2015

19 ian. 2015

Instructiunea nr. 125 a AM POR din data de 13.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIII/AMOI, Editia 2, Revizuirea 10. Detalii

IMPORTANT! Instrucțiunea nr.124/18.12.2014 a AM POR cu privire la suspendarea cererilor de plată/cererilor de rambursare/ cererilor de rambursare aferente cererilor de plată

18 dec. 2014

AM POR a emis Instrucțiunea nr.124 in ceea ce privește suspendarea cererilor de plată/cererilor de rambursare/ cererilor de rambursare aferente cererilor de plată pentru proiectele depuse în cadrul POR 2007-2013 pentru perioada 19.12.2014 – 05.01.2015 Detalii

Instructiunea nr. 123 a AM POR din data de 15.12.2014

17 dec. 2014

Instructiunea nr. 123 a AM POR din data de 15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013 in perioada 23 - 31.12.2014 Detalii

Instructiunea nr. 121 a AM POR din data de 07.04.2014 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, DMI 4.1 si DMI 5.2

14 apr. 2014

AM POR a emis Instructiunea nr. 121/07.04.2014 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, DMI 4.1 si DMI 5.2
Detalii

Instructiunea nr. 118 a AM POR din data de 27.02.2014

03 mar. 2014

Instructiunea nr. 118 a AM POR din data de 27.02.2014 prin care se completeaza Manualul de proceduri PO/XVI/OI – Procedura de monitorizare a proiectelor finantate din Programul Operational Regional (Axele 1- 5), Editia III, prin: introducerea Capitolului V – Verificarea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor cu finantare POR (Axele 1- 5)
Detalii

Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale

22 ian. 2014

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a publicat un prim Draft al Ghidului de bune practici in domeniul achizitiilor publice.
Detalii

Informare cu privire la indeplinirea indicatorului "crearea de locuri de munca" in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale

13 dec. 2013

AM POR a emis Informarea  priviind problematica indeplinirii indicatorului "crearea de locuri de munca" in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale.
Detalii

Instructiunea AM POR nr. 114/ 20.11.2013 privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin POR

21 nov. 2013

AMPOR a emis Instructiunea nr. 114/ 20.11.2013 privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional referitor la data limita pentru implementarea proiectelor. Criteriul respectiv se modifica dupa cum urmeaza:

  • Implementarea proiectului nu depaseste 31 decembrie 2015.
Detalii

Instructiunea nr. 113/28.10.2013 al AM POR

07 nov. 2013

Instructiunea nr. 113/28.10.2013 privind aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” se aplica domeniilor majore de interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3. Din data de 22.10.2013 toti beneficiarii privati ce implementeaza proiecte de finantare din POR au obligatia aplicarii Ordinului MFE nr. 1120/2013. Beneficiarii privati ai proiectelor finantate prin POR care au achizitii in desfasurare si nu intra sub incidenta art. 9, lit. c) si c1 din OUG 34/2006 nu au obligatia continuarii acestora in baza Ordinului MFE nr. 1120/2013
Detalii

Ordin nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă

24 oct. 2013

Ordin nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
Detalii

Modificare in clasificatia indicatorilor privind finantele publice cu privire la recuperarea corectiilor financiare in conformitate cu OG 14/ 2013

03 oct. 2013

Modificare in clasificatia indicatorilor privind finantele publice cu privire la recuperarea corectiilor financiare in conformitate cu OG 14/ 2013 – privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Ministerul Finantelor Publice a comunicat prin adresa atasata conturile necesare a se deschide pentru evidentierea sumelor alocate de la bugetul de stat aferente corectiilor financiare. Beneficiarii in cauza vor trasmite catre Autoritatea de Mamagement pentru Programul Operational Regional la adresele de e-mail: iuliana.epure@mdrap.ro si alin.bogdan@mdrap.ro indentificarile financiare cu conturile aferente in cel mai scurt timp posibil.
Detalii

Circulara nr. 388021/16.09.2013 emisa de Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice privind deschiderea conturilor de trezorerie pentru beneficiarii privati, aferent mecanismului decontarii cererilor de plata

20 sep. 2013

In scopul aplicarii prevederilor art. 17.4 alin(2) din OUG nr. 64/2009, cu privire la mecanismul decontarii cererilor de plata, pe numele tuturor beneficiarilor de proiecte din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3.1) din OUG nr. 64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se deschide contul 50.40 ,,Disponibil aferent mecanismului decontarii cererilor de plata”.
Detalii

Model solicitarea de plata pentru restituirea corectiilor de la bugetul de stat conform OUG 14/2013

06 sep. 2013

Atasat aveti modelul de solicitarea de plata pentru restituirea corectiilor de la bugetul de stat conform OG nr. 14/2013 - reglementarea unor masuri fiscal bugetare suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice. Aceasta solicitare se poate descarca si de pe site-ul ministerului www.mdrap.ro sectiunea „Anunturi”, www.mdrap.ro/userfiles/solicitareOG14.doc - Model solicitarea de plata pentru restituirea corectiilor de la bugetul de stat conform OUG 14/2013
Detalii

Situatie cu corectiile/reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile

14 aug. 2013

Cele mai frecvente situatii intalnite in verificarea achizitiilor pentru care au fost aplicate corectii financiare pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor.
Detalii

Modificari legislative privind organizarea procedurii de achizitii publice conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

05 iul. 2013

Instructiunea ANRMAP NR. 1/2013 adoptata in 27.06.2013 si emisa in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Notificare emisa in aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 si art. 28 alin. 21 din OUG nr. 34/2006, cu complectarile si modificarile ulterioare.

Detalii

Nota privind aplicabilitatea Instructiunii 105 a AM POR

17 mai. 2013

AM POR a emis Nota cu privire la unele clarificari privind aplicabilitatea Instructiunii 105 a AM POR in ceea ce priveste mecanismul decontarii cererilor de plata
Detalii

Instructiunea AM POR nr. 105 din 19.04.2013 privind mecanismul decontarii cererilor de plata

22 apr. 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 105/ 19.04.2013 referitoare la mecanismul decontarii cererilor de plata
Detalii

Instructiune privind suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul domeniului major de interventie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati” din Regiunea Centru

11 feb. 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta suspendarea depunerii cererilor de finantare pentru domeniul major de interventie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati” incepand cu data de 08 februarie 2013, pentru regiunea de dezvoltare Centru. Detalii

Instructiunea nr. 98/ 26.11.2012 a AM POR privind completarea procedurii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese

09 ian. 2013

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional a publicat Instrucţiunea nr. 98/ 26.11.2012 privind completarea procedurii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese. Detalii

Modificare Manual Identitate Vizuală POR

09 ian. 2013

Începand cu data de 08.01.2013, sigla și denumirea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului vor fi inlocuite cu denumirea noua a institutiei, respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Detalii

Modificarea O.U.G. nr. 66 /2011

08 ian. 2013

In data de 30 noiembrie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 75 /27.11.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66 /2011 privind pre-venirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
De asemenea va informam ca până la data de 1 septembrie 2012 acest act normativ a fost modificat si completat prin: Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012; Legea nr. 142 din 18 iulie 2012; Ordonanţa nr. 22 din 23 august 2012. Detalii

Modificarea O.U.G. nr. 34 /2006 incepand cu 01 ianuarie 2013

08 ian. 2013

In data de 10 decembrie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 77 /27.11.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Data intrarii in vigoare este 01 ianuarie 2013. Detalii

Notificare privind actualizarea formei contractului de finantare aferent Axei 4, Domeniul major de interventie 4.1 – beneficiari societati comerciale

28 dec. 2012

Informarea solicitantilor de finantare nerambursabila pentru cereri de finantare depuse in cadrul Axei 4, DMI 4.1 in privinta modificarilor aduse formei de contract aplicabile acestui domeniu in cazul beneficiarilor societati comerciale, datorita actualizarii acesteia cu prevederile Ordinului MAE nr. 1050/29.10.2012. Detalii

Suspendarea partiala a procesului de evaluare, selectie si contractare in perioada 27 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013

14 dec. 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 100/ 12.12.2012 privind suspendarea partiala a activitatilor procesului de evaluare, selectie si contractare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, in perioada 27 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013. Detalii

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă

27 nov. 2012

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă Detalii

Instructiunea nr. 92/ 31.08.2012 a AM POR privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare incheiate prin Programul Operational Regional

10 sep. 2012

In vederea fluidizarii procesului de revizuire a proiectelor tehnice de executie, Autoritatea de Management a emis Instructiunea nr. 92/ 31.08.2012 a AM POR privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare incheiate prin Programul Operational Regional. Detalii

Notificare AM POR pentru modificarea Anexei III la contractul de finantare

03 sep. 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 29 august 2012 o notificare pentru modificarea punctului 12 al Anexei referitoare la “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” Detalii

Instructiunea nr. 91/ 24.08.2012 a AM POR privind forma actului aditional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului

28 aug. 2012

In vederea accelerarii procesului de analiza, avizare si semnare a actelor aditionale, AM POR a emis Instructiunea nr. 91/ 24.08.2012 privind forma actului aditional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului.
Detalii

Instructiunea nr. 88/ 27.07.2012 a AM POR privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese

31 iul. 2012

AM POR a emis Instructiunea nr. 88/ 27.07.2012 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese. Detalii

Instructiunea nr. 86/15.06.2012 a AM POR privind monitorizarea respectarii graficelor de depunere a cerereilor de rambursare

19 iun. 2012

AM POR a emis Instructiunea nr. 86/15.06.2012 privind monitorizarea respectarii graficelor de depunere a cerereilor de rambursare aferente contractelor de finantare POR 2007-2013 Detalii

Nota referitoare la modificarea proiectului tehnic aferent contractelor de finantare POR 2007-2013 care nu se incadreaza in prevederile Instructiunii nr. 81/12.03.2012

15 iun. 2012

AM POR a emis Nota referitoare la modificarea proiectului tehnic aferent contractelor de finantare POR 2007-2013 care nu se incadreaza in prevederile Instructiunii nr. 81/12.03.2012 Detalii

Nota privind masurile ce pot fi intreprinse in cazul rezilierii contractului de lucrari

13 iun. 2012

AM POR a emis Nota cu  masurile ce pot fi intreprinse in cazul rezilierii contractului de lucrari din cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Regional. Detalii

Instructiunea nr. 85 a AM POR cu privire la criteriile de eligibilitate verificate cu ocazia vizitelor de monitorizare

07 mai. 2012

Va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 03.05.2012 Instructiunea nr. 85. Detalii

Instructiuni privind achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013, aplicabila cu data de 24.04.2012

27 apr. 2012

AM POR a emis Nota revizuita cu privire la Instructiunile si termenii de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013. Detalii

Foarte important pentru beneficiari: HG nr. 218/2012

30 mar. 2012

HOTARAREA nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Detalii

Important pentru beneficiari: Instructiunea nr. 81 a AM POR

23 mar. 2012

Va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 12.03.2012 Instructiunea nr. 81. Detalii

Modificarea M VI/OI Manualul de Verificare si Avizare a Cheltuielilor

06 mar. 2012

Ca urmare a revizuirii Manualului de Verificare si Avizare a Cheltuielilor s-a modificat modalitatea de intocmire de catre beneficiarii POR a dosarelor cererilor de rambursare/prefinantare. Detalii

Legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

13 dec. 2011

Legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Detalii

Nota referitoare la domeniul major de interventie 4.1

09 dec. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o nota privind dovedirea accesului la infrastructurile de sprijinire a afacerilor propuse a se realiza in cadrul DMI 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, in cazul proiectelor depuse anterior Corrigendumului nr. 2 la Ghidul Solicitantului.
Detalii

Notificarea privind intrarea in vigoare a Ordinului ANRMAP nr. 509/2011

30 nov. 2011

Clarificarea Comisiei Europene cu privire la conditiile in care se poate recurge la procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare in vederea achizitiei de lucrari/servicii suplimentare conform art. 34 din Directiva 2004/18/CE Detalii

HG 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale

16 nov. 2011

Ca urmare a aprobarii Planului de Actiune pentru implementarea recomandarilor raportului " Evaluarea Implementarii Prioritatilor si Proiectelor POR 2007-2013, adresate Mediului de Afaceri" si a adresei MDRT nr. 84556/14.11.2011 s-a decis publicarea pe paginile de internet ale Organismelor Intermediare a HG 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale. Aceasta sprijina  îmbunatatirea implementarii programelor operaţionale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri.
Detalii

Revenire scrisoare privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 4.1

01 sep. 2011

Rectificare la nota AM POR nr. 19887/ 09.03.2011 privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului de interventie 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, in conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 267/ 04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr. 1447/10.05.2008 Detalii

Masuri legislative cu privire la acordarea si recuperarea prefinantarii

10 aug. 2011

Masuri legislative cu privire la acordarea si recuperarea prefinantarii – Ordinul MFP nr. 2359/26.07.2011 Detalii

Instructiunea nr. 72 a AM POR

08 aug. 2011

Instructiunea nr. 72 a AM POR cu privire la verificarea de catre OI a dosarelor de achizitii transmise de beneficiari aplicabila cu data de 1 august 2011 Detalii

Instructiunea nr. 73/02.08.2011 a AM POR

05 aug. 2011

Instructiunea nr. 73/02.08.2011 a AM POR în ce priveşte încetarea aplicabilităţii Instrucţiunii 60/23.11.2010 a AMPOR
Detalii

Instructiunea nr. 68/06.04.2011 a AM POR

27 iul. 2011

Instructiunea nr. 68/06.04.2011 privind conturile beneficiarilor in care sunt efectuate plata prefinantarii si rambursarea cheltuielilor efectuate, inclusiv finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata platita aferenta cheltuielilor eligibile, in cadrul POR si obligatia depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii prevazuti la art.5 din OUG 64/2009 Detalii

OUG nr. 66 din 30.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene

21 iul. 2011

In data de 30.06.2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, O.U.G. nr. 66 / 29.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Detalii

Instructiunea nr. 60/23.11.2010 a AM POR

17 iun. 2011

Instructiunea nr. 60/23.11.2010 a AM POR privește aplicarea de corecții financiare în conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene COCOF 07/0037/03 din 21/11/2007 Detalii

Clarificari privind ordinul pentru aprobarea cheltuielilor eligibile DMI 3.4

03 mai. 2011

ADR Centru in calitatea sa de Organism Intermediar al Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru va aduce la cunostiinta unele clarificari facute de catre MDRT privind ordinul pentru aprobarea cheltuielilor eligibile pentru DMI 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”.
Detalii

Informatii achizitii publice

11 apr. 2011

Articolul 86 si articolul 90 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 prevad ca garantia de participare sau garantia de buna executie, dupa caz, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului/contractantului.
Detalii

Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major de interventie 4.1

08 apr. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie a lucrarilor din cadrul Ghidului solicitantului in cadrul DMI 4.1 Detalii

Instructiune privind actualizarea Anexei II a contractelor de finantare REGIO pentru proiectele de infrastructura de transport din mediul urban

31 mar. 2011

În data de 28 martie 2011 Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a emis Instructiunea nr 67 referitoare la revizuirea Anexei II, referitoare la elementele de informare si publicitate pentru proiectele REGIO, aferente domeniilor majore de interventie 1.1, 2.1 si 5.2. Detalii

Instructiunea nr. 66/28.03.2011 a AM POR privind modificarea si completarea Anexei III aferenta contractelor de finantare

31 mar. 2011

Instructiunea nr. 66/28.03.2011 a AM POR priveste modificarea si completarea Anexei III „Instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Detalii

Nota privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 4.1

31 mar. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 4.1, in conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.267/04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr.1447/10.05.2008. Detalii

Informatii privind existenta unor masuri de sprijinire a implementarii proiectelor finantate prin Programul Operational Regional

07 mar. 2011

ADR Centru in calitatea sa de Organism Intermediar al Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru va aduce la cunostiinta unele masuri luate la nivelul Guvernului Romaniei care pot sprijini beneficiarii de proiecte in implementarea acestora.
Detalii

Instructiune de modificare a valorii eligibile pentru proiecte de modernizare si extindere a structurilor de cazare - DMI 5.2

31 ian. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o instructiune de modificare a valorii maxime eligibile pentru proiectele si contractele care se incadreaza in operatiunea de modernizare si extindere a structurilor de cazare precum si a structurilor conexe din cadrul DMI 5.2. Detalii

SEMINARII DE INFORMARE PRIVIND DERULAREA REGIO IN REGIUNEA CENTRU

20 sep. 2010

In perioada iunie – septembrie, expertii ADR Centru au organizat un set de sase sesiuni de informare si discutii cu potențialii beneficiari si beneficiarii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional. Seminariile regionale de informare au fost structurate pe implementarea Programului Operational Regional. Cele sase seminarii au fost divizate in doua etape de cate trei judete pentru cele sase ce constituie Regiunea Centru. Detalii

Informare AM POR privind segregarea functiilor in procesul achizitiilor publice

04 aug. 2010

Beneficiarii contractelor finantate din POR, au obligatia aplicarii principiului segregarii functiilor in cadrul procedurilor de achizitii publice. Detalii

Controlul calitatii constructiilor aferente obiectivelor realizate prin contractele finantate din POR

28 apr. 2010

Beneficiarii contractelor finantate din POR, au obligatia respectarii reglementarilor legislative referitoare la controlul calitatii de stat in constructii. Detalii

Nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

15 ian. 2010

AMPOR a publicat in data de 15.01.2010 Nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit Detalii

Necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice

25 iun. 2009

Informarea beneficiarilor POR 2007-2013 privind necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice. Detalii

Reglementari privind conditiile contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

14 ian. 2009

Va informam ca incepand cu data de 1 iulie 2008 intra in vigoare Ordinul comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in Monitorul Oficial nr. 424 din 5 iunie 2008.
Detalii

Adresa MDRT nr. 42058 referitoare la conturile beneficiarilor aferente derularii Instrumentelor Structurale si a Contributie Publine Nationale.

17 sep. 2008

ADR Centru va aduce la cunostiinta Adresa MDRT nr. 42058/ 25.06.2010 referitoare la deschiderea de conturi pe numele beneficiarilor din sectorul public si privat Detalii