Informatii pentru solicitanti despre:

Nota AM POR privind documentaţia de contractare pentru toate proiectele acceptate în cadrul domeniul major de intervenţie 3.4 - apel 2014

26 aug. 2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 22 august 2014 Nota privind documentaţia de contractare pentru toate proiectele acceptate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, apel 2014
Detalii

Nota AM POR privind modificarea termenului maxim de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II, in cadrul DMI 3.4

05 mai. 2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in 30 aprilie 2014 o NOTA pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.
Detalii

Instructiunea AM POR nr. 114/ 20.11.2013 privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin POR

21 nov. 2013

AMPOR a emis Instructiunea nr. 114/ 20.11.2013 privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional referitor la data limita pentru implementarea proiectelor. Criteriul respectiv se modifica dupa cum urmeaza:

  • Implementarea proiectului nu depaseste 31 decembrie 2015.
Detalii

Suspendarea depunerii de proiecte pe DMI 5.2 in Regiunea Centru din 20 august 2013

21 iun. 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (AM POR) a emis Instructiunea 108 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. Aceasta instructiune introduce masuri de urgentare ale procesului de evaluare, selectie si contractare pentru toate proiectele care cad sub incidenta Ajutorului de Stat regional, inclusiv de minimis, depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013 pe DMI 4.1, 4.3, 5.2, in vederea finalizarii etapei de contractare a acestora pana la data de 31 decembrie 2013.
Concret, pentru Regiunea Centru, acest lucru se traduce prin suspendarea, incepand cu data de 20 august 2013, orele 16.00, a depunerii de proiecte pe DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.

Mai multe detalii...

AM POR comunică rata de schimb valutar utilizată la contractarea pe D.M.I 4.3

20 iun. 2013

Rata de schimb menţionată mai sus va fi utilizată la verificarea contractelor de finanţare transmise de AM POR spre avizare începând cu data de 1 iulie 2013, până la 31 decembrie 2013.
Detalii

Instrucțiunea AM POR nr.108 /12.06.2013 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul POR 2007-2013

17 iun. 2013

AMPOR a emis Instructiunea AM POR nr. 108 /12.06.2013 (inlocuieste instructiunea 106/12.06.2013) privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.
Detalii

Important pentru potentialii solicitanti in cadrul DMI 1.2 - Nota AM POR nr. 2

19 feb. 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat in data de 19.02.2013 Nota AMPOR nr. 2 către solicitanți privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a POR 2007-2013. Detalii

S-a publicat Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2

21 nov. 2012

Va informam ca s-a publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 781/20.11.2012 Ordinul comun nr. 2368/1058/1501/2012 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al Ministrului Afacerilor Europene si al Ministrului Finantalor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2 ‚‚Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe” din cadrul Axei prioritare 1 – ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operational Regional 2007-2013. Detalii

Important pentru potentialii solicitanti in cadrul DMI 1.2

15 nov. 2012

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului informeaza potentialii solicitanti in cadrul domeniului major de interventie 1.2 - Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte Detalii

Nota catre solicitanti privind amanarea datei de depunere cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2

14 nov. 2012

Nota catre solicitanti privind amanarea datei de depunere cereri de finanţare pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, din cadrul Axei Prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-2013 Detalii

S-a lansat spre consultare Ghidul pentru sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte

14 aug. 2012

S-a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 - Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Nota AM POR privind aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135/09.11.2011

09 aug. 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 3 august 2012 Nota privind aplicarea Hotararii de Guvern nr.1135/09.11.2011. Detalii

Notificare privind actualizarea formei contractului de finantare DMI 4.1, datorita modificarii anexelor III si VI

23 iul. 2012

Aducem la cunostinta solicitantilor de finantare nerambursabila pentru cereri de finantare depuse in cadrul DMI 4.1 modificarile aduse formei de contract aplicabile acestui domeniu, respectiv modificarea Anexei III – Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor (proiecte care intra sub incidenta ajutorului de stat) si a Anexei VI - Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii. Detalii

Revenire scrisoare privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de interventie 4.1

01 sep. 2011

Rectificare la nota AM POR nr. 19887/ 09.03.2011 privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului de interventie 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, in conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 267/ 04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr. 1447/10.05.2008
Detalii

Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritara 1 a Programului Operational Regional

29 iun. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota nr. 47800/21.06.2011 pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, publicat în MO nr. 327/11.05.2011

Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major de interventie 4.1

08 apr. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie a lucrarilor din cadrul Ghidului solicitantului in cadrul DMI 4.1 Detalii

Nota - Clarificari catre solicitantii de finantare privind procesul de verificare a conformitatii documentatiei proiectului tehnic

29 iun. 2009

Nota vizeaza transmiterea unor clarificari catre solicitantii de finantare cu privire la posibilitatea de completare a documentatiei proiectului tehnic dupa data depunerii acesteia la Organismul Intermediar.
Detalii

Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la eliminarea dintre documentele solicitate la depunerea cererii de finantare a rezumatului proiectului

10 apr. 2009

Incepand cu data de 07.04.2009 la dosarul cererilor de finantare intocmit pentru a solicita finantare in cadrul Programului Opera?ional Regional nu se mai depune rezumatul proiectului. Aceasta prevedere se aplica pentru TOATE domeniile majore de interventie. Detalii

Instructiune catre solicitantii de finantare privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finantare acceptate in urma evaluarii tehnice si financiare

17 mar. 2009

Avand in vedere faptul ca maturitatea proiectului face obiectul evaluarii tehnice si financiare, prezenta instructiune are drept scop corelarea informatiilor prezentate in cererea de finantare cu privire la data estimata a depunerii proiectului tehnic cu data reala a depunerii proiectului tehnic.
Detalii

Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare

11 mar. 2009

In data de 9 martie 2009 s-a primit de la AMPOR „Instructiunea catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare” care include cateva clarificari privind modul de fundamentare a documentatiei tehnico/economice si a bugetului proiectului.
Detalii

O noua varianta de lucru a Ghidului solicitantului pentru domeniul 4.3., a fost publicata spre consultare

17 aug. 2009

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, spre consultare, o varianta de lucru a Ghidului solicitantului de finantare pentru Domeniul Major de Interventie 4.3. – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.
Detalii

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei – OUG nr. 9/2010

24 feb. 2011

Avand in vedere necesitatea accelerarii gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale si de coeziune si la mecanismele de finantare, Guvernul Romaniei a identificat o serie de masuri care sa ofere solutii pentru dificultatile financiare intampinate de beneficiarii de proiecte finantate din instrumentele structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in vederea asigurarii contributiei proprii la finantare, precum si in implementarea proiectelor finantate prin Programul ISPA si a proiectelor in domeniul infrastructurii de turism care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
Aceste masuri se regasesc in “Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei”, care a fost aprobat prin OUG nr. 9 din 17 feb. 2010 si modificata/completata prin OUG nr. 92 din 13 oct. 2010.
Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intreg teritoriul tarii si de importanta accelerarii sistemului de absorbtie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.
Detalii

Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.3 – Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgente

28 ian. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 14.01.2011 Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.3 al Programului Operaţional Regional si Ghidul consolidat. [Detalii]

Ordinul comun nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritara 1 a POR 2007-2013

12 mai. 2011

In data de 11 mai 2011 s-a publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al MDRT si MFP nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana” al Axei prioritare 1 a Programului Operational Regional 2007-2013, Ordin care modifica si abroga Ordinul nr. 1294/3296/2008. Detalii

Instructiune privind intreruperea depunerii de cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional

10 dec. 2009

In data de 8 decembrie 2009 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Instructiune privind intreruperea depunerii de cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional in perioada 21 decembrie 2009 – 10 ianuarie 2010. Depunerea cererilor de finantare se poate realiza pana la data de 18 decembrie 2009, inclusiv.

De asemenea, activitatile de evaluare, selectie si contractare a proiectelor deja depuse vor fi intrerupte pe data de 21 decembrie 2009 si vor fi reluate pe data de 11 ianuarie 2010, data la care se va relua calculul termenelor procedurale. Detalii

APROAPE 14 MILIOANE EURO POT FI FOLOSITE PENTRU FINANTAREA SPRIJINIRII AFACERILOR IN REGIUNEA CENTRU

29 oct. 2009

Societatile comerciale din mediul urban sau rural din Regiunea Centru pot sa acceseze aproape 14 milioane euro fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea unor structuri de afaceri. Domeniul major de interventie 4.1 al Programului Operational Regional este destinat „Dezvoltarii durabile a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”.
Detalii

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU REABILITAREA SI DOTAREA CENTRELOR SOCIALE

29 oct. 2009

Peste 6 milioane euro fonduri nerambursabile mai sunt disponibili pentru finantarea proiectelor destinate imbunatatirii infrastructurii serviciilor sociale de la nivelul Regiunii Centru. Fondurile sunt alocate prin Programul Operational Regional - REGIO si sunt derulate la nivelul regiunii de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia, unde se depun cererile de finantare
Detalii

NOTA - Catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind “bugetul proiectului”

01 sep. 2009

Nota vizeaza informarea corecta si completa a solicitantilor de finantare cu privire la modul de acordare a punctajului pentru subcriteriul privind bugetul proiectului, pentru ca acestia sa poata elabora corect acest capitol din cererea de finantare. Detalii

NOTA catre solicitantii de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 55 alin (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006

09 feb. 2009

Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, stabileste ca prevederile art. 55 alin. (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de proiecte) se aplica numai pentru proiectele cofinantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala sau Fondul de Coeziune a caror valoare totala depaseste 1.000.000 Euro.
Detalii

Materiale de Identitate Vizuala REGIO disponibile pentru beneficiarii finantarilor nerambursabile

30 ian. 2009

Beneficiarii finantarilor au obligatia, conform prevederilor contractuale, de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si de Guvernul Romaniei prin Programul Operational Regional. Manualul de identitate vizuala este utilizat pentru: panouri de promovare, placi permanente, afise, publicatii si alte materiale cu caracter informativ (inclusiv CD-uri si DVD-uri), materiale audio-video, site-uri web, comunicate de presa, prezentari, anunturi publicitare.
Detalii

Instructiune catre solicitantii de finantare nerambursabila cu privire la completarea cererii de finantare

25 sep. 2008

Avand in vedere unele deficiente constatate de catre Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional in ceea ce priveste completarea, de catre solicitantii de finantare nerambursabila, a sectiunii 3.4 Achizitii publice din Cererea de finantare, AMPOR a emis o instructiune in acest sens. Detalii

Instructiune privind suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

17 sep. 2008

Avand in vedere faptul ca in unele regiuni valoarea solicitata prin proiectele aflate in proces de evaluare si selectie depaseste valoarea regionala alocata pe axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport, AM POR a emis instructiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional. Detalii

Seminarii regionale de informare cu privire la Programul Operational Regional 2007-2013

28 aug. 2008

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si birourile judetene ale acesteia, vor organiza in perioada 15.09 – 02.10.2008 cate 3 seminarii in fiecare judet al Regiunii Centru.
Detalii

Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare

25 iul. 2008

  1. Incepand cu data de 23 iulie 2008 pot fi depuse la dosarul cererii de finantare pentru toate domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 si vor fi considerate conforme administrativ, studii de fezabilitate/ documentatii tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu cel mult 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  2. In cazul studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare, respectiv între 13 si 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare, solicitantul de finantare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  3. Grila de verificare a conformitatii administrative pentru toate domeniile majore de inteventie se modifica corespunzator.
  4. Solicitantii de finantare isi asuma integral valabilitatea si validitatea informatiilor cuprinse în documentatiile tehnice.

Instructiune catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare

21 iul. 2008

ADR Centru va aduce la cunostiinta ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor e emis „Instructiunea catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare. Informatii suplimentare gasiti in materialul anexat.[Detalii]

Nota privind documentele care dovedesc proprietatea asupra infrastructurii/imobilului si terenului

26 iun. 2008

ADR Centru a elaborat o nota de atentionare a potentialilor solicitanti de fonduri asupra documentelor corecte pentru dovedirea proprietatii/ administrarii asupra imobilului/ infrastructurii si terenului care fac obiectul proiectului de investitii finantabile prin Programul Operational Regional.  Descarca Nota

Clarificare MDLPL privind posibilitatea beneficiarilor de a garanta imprumuturi cu bunuri obiect al contractelor de finantare.

03 iun. 2008

Referitor la posibilitatea beneficiarilor contractelor de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 de a garanta un imprumut, luat in vederea implementarii proiectului ce face obiectul contractului si al asigurarii contributiei proprii, va mentionam ca acest lucru nu este posibil, cerinta ca imobilul ce face obiectul investitiei sa fie liber de orice sarcini se aplica atat la depunerea proiectului, cat si pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de finantare. Detalii

Probleme identificate in cadrul Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013, pe parcursul procesului de evaluare si selectie

02 iun. 2008

Proiectele, respectiv cererile de finantare, elaborate de catre potentialii beneficiari se pot depune zilnic la sediul ADR Centru. Din momentul depunerii proiectelor, acestea intra in procesul de evaluare si selectie, conform criteriilor expuse in cadrul Ghidului Solicitantului. Astfel, din evaluarea realizata la cele 22 de proiecte depuse si deschise pana in prezent, examinate de catre expertii ADR Centru, au reiesit urmatoarele aspecte, detalii foarte importante care trebuie sa fie evitate de catre cei ce vor sa depuna cereri de finantare pentru a-si maximiza sansele de a obtine finantare nerambursabila pe Programul Operational Regional.
Detalii

Intreruperea depunerii cererilor de finantare

09 dec. 2008

Va informam ca Autoritatea de Management a emis o instructiune privind intreruperea in perioada 22 decembrie 2008 – 2 ianuarie 2009 a procesului de depunere a cererilor de finantare, a evaluarii si selectiei acestora, precum si a contractarii cererilor de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. Detalii

Suspendarea depunerii de cereri de finantare care vizeaza domeniul major de interventie 5.2 al Programului Operational Regional 2007-2013

09 dec. 2008

Va informam ca Autoritatea de Management a luat hotararea suspendarii depunerii cererilor de proiecte care vizeaza domeniul major de interventie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”, pentru toate cele opt regiuni de dezvoltare, incepand cu data de 19.12.2008, ora 14.00. Detalii

Nota privind Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit

09 dec. 2008

Va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Nota privind Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. Detalii

Circulara MEF nr. 690158/19.11.2008

27 nov. 2008

Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor a emis circulara nr. 690158/19.11.2008 referitoare la deschiderea pe numele beneficiarilor din sectorul public a conturilor de disponibilitati pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile postaderare. Detalii

Nota privind documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare

27 nov. 2008

In data de 21 noiembrie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Nota de clarificare cu privire la documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare. Detalii

Fonduri REGIO pentru Dezvoltarea urbana a Regiunii CENTRU

25 nov. 2008

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat joi, 6 noiembrie 2008, cererea deschisa de proiecte, cu termen limita de depunere, pentru Axa Prioritara 1 a Programul Operational Regional – REGIO. Este vorba despre sub-domeniul „CENTRE URBANE”, din cadrul Domeniului Major de Interventie 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, din cadrul acestei axe prioritare („Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”), ultima lansata in cadrul REGIO.
Detalii

Clarificari privind documentatia tehnico-economica

21 nov. 2008

Urmare a solicitarilor de precizari formulate de unele institutii publice si operatori economici, pentru aplicarea unitara a prevederilor HG nr. 28/2008 la investitiile publice propuse spre finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional face urmatoarele precizari cu privire la modul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice care constituie anexe la cererile de finantare a proiectelor. Detalii