Informatii pentru solicitanti despre:

Circulara MEF nr. 690158/19.11.2008

27 nov. 2008

Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor a emis circulara nr. 690158/19.11.2008 referitoare la deschiderea pe numele beneficiarilor din sectorul public a conturilor de disponibilitati pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile postaderare. Detalii

Nota privind documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare

27 nov. 2008

In data de 21 noiembrie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Nota de clarificare cu privire la documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare. Detalii

Fonduri REGIO pentru Dezvoltarea urbana a Regiunii CENTRU

25 nov. 2008

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat joi, 6 noiembrie 2008, cererea deschisa de proiecte, cu termen limita de depunere, pentru Axa Prioritara 1 a Programul Operational Regional – REGIO. Este vorba despre sub-domeniul „CENTRE URBANE”, din cadrul Domeniului Major de Interventie 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, din cadrul acestei axe prioritare („Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”), ultima lansata in cadrul REGIO.
Detalii

Clarificari privind documentatia tehnico-economica

21 nov. 2008

Urmare a solicitarilor de precizari formulate de unele institutii publice si operatori economici, pentru aplicarea unitara a prevederilor HG nr. 28/2008 la investitiile publice propuse spre finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional face urmatoarele precizari cu privire la modul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice care constituie anexe la cererile de finantare a proiectelor. Detalii