Informatii pentru solicitanti despre:

Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare

25 iul. 2008

  1. Incepand cu data de 23 iulie 2008 pot fi depuse la dosarul cererii de finantare pentru toate domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 si vor fi considerate conforme administrativ, studii de fezabilitate/ documentatii tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu cel mult 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  2. In cazul studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare, respectiv între 13 si 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finantare, solicitantul de finantare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare.
  3. Grila de verificare a conformitatii administrative pentru toate domeniile majore de inteventie se modifica corespunzator.
  4. Solicitantii de finantare isi asuma integral valabilitatea si validitatea informatiilor cuprinse în documentatiile tehnice.

Instructiune catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare

21 iul. 2008

ADR Centru va aduce la cunostiinta ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor e emis „Instructiunea catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare. Informatii suplimentare gasiti in materialul anexat.[Detalii]

Asistenta Tehnica pentru imbunatatirea managementului Fondurilor Structurale

08 iul. 2008

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a anuntat public faptul ca potentialii beneficiari de fonduri europene din cadrul Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” (POS - CCE) vor putea participa, incepand cu luna iulie la programe gratuite de training.
Detalii