Informatii pentru solicitanti despre:

Clarificari privind Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venituri

16 feb. 2009

AMPOR a publicat in data de 11.02.2009 o serie de clarificari privind Nota privind Metodologia de calcul a finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit.
Detalii

NOTA catre solicitantii de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 55 alin (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006

09 feb. 2009

Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, stabileste ca prevederile art. 55 alin. (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de proiecte) se aplica numai pentru proiectele cofinantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala sau Fondul de Coeziune a caror valoare totala depaseste 1.000.000 Euro.
Detalii