Informatii pentru solicitanti despre:

Instructiune catre solicitantii de finantare privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finantare acceptate in urma evaluarii tehnice si financiare

17 mar. 2009

Avand in vedere faptul ca maturitatea proiectului face obiectul evaluarii tehnice si financiare, prezenta instructiune are drept scop corelarea informatiilor prezentate in cererea de finantare cu privire la data estimata a depunerii proiectului tehnic cu data reala a depunerii proiectului tehnic.
Detalii

Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare

11 mar. 2009

In data de 9 martie 2009 s-a primit de la AMPOR „Instructiunea catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare” care include cateva clarificari privind modul de fundamentare a documentatiei tehnico/economice si a bugetului proiectului.
Detalii