Informatii pentru solicitanti despre:

Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei – OUG nr. 9/2010

24 feb. 2011

Avand in vedere necesitatea accelerarii gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale si de coeziune si la mecanismele de finantare, Guvernul Romaniei a identificat o serie de masuri care sa ofere solutii pentru dificultatile financiare intampinate de beneficiarii de proiecte finantate din instrumentele structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in vederea asigurarii contributiei proprii la finantare, precum si in implementarea proiectelor finantate prin Programul ISPA si a proiectelor in domeniul infrastructurii de turism care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
Aceste masuri se regasesc in “Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei”, care a fost aprobat prin OUG nr. 9 din 17 feb. 2010 si modificata/completata prin OUG nr. 92 din 13 oct. 2010.
Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intreg teritoriul tarii si de importanta accelerarii sistemului de absorbtie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.
Detalii