Informatii pentru solicitanti despre:

Ordinul comun nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritara 1 a POR 2007-2013

12 mai. 2011

In data de 11 mai 2011 s-a publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al MDRT si MFP nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana” al Axei prioritare 1 a Programului Operational Regional 2007-2013, Ordin care modifica si abroga Ordinul nr. 1294/3296/2008. Detalii