Informatii pentru solicitanti despre:

Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritara 1 a Programului Operational Regional

29 iun. 2011

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota nr. 47800/21.06.2011 pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, publicat în MO nr. 327/11.05.2011