Informatii pentru solicitanti despre:

Nota AM POR privind modificarea termenului maxim de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II, in cadrul DMI 3.4

05 mai. 2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in 30 aprilie 2014 o NOTA pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.
Detalii