Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a realizat o serie de studii cu o tematica diversa, avand ca scop analiza mai temeinica a situatiei socio-economice actuale, a tendintelor manifestate in ultimii 10-15 ani la nivelul Regiunii Centru precum si evaluarea obiectiva a potentialului de dezvoltare al regiunii si al judetelor componente. Aceste studii pot fi puse la dispozitia organizatiilor si persoanelor interesate si vor contribui in mod semnificativ la imbunatatirea activitatii de planificare regionala.

Agricultura si dezvoltare rurala in Regiunea Centru

Modernizarea agriculturii, cresterea valorificarii potentialului agricol, imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural: prioritati pentru Regiunea Centru Detalii

Aspecte ale nivelului de dezvoltare sociala si educationala la nivelul Regiunii Centru

Infrastructura sociala si de educatie a Regiunii Centru: analiza starii actuale, disparitati teritoriale, nevoi de dezvoltare. Detalii

Aspecte privind dezvoltarea turismului in Regiunea Centru

Analiza potentialului turistic al Regiunii Centru in vederea unei mai bune valorificari a acestuia
Detalii

Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Conturarea profilelor judetelor din Regiunea Centru pe baza celor mai importante aspecte, demografice, economice, sociale Detalii

Infrastructura rutiera - factor cheie in dezvoltarea durabila a Regiunii Centru

Diagnoza infrastructurii rutiere de transport din Regiunea Centru si identificarea directiilor viitoare de dezvoltare durabila a retelei de transport pe baza unui scenariu realist Detalii

Analiza potenţialului energetic eolian la nivelul Regiunii Centru in perspectiva dezvoltarii economice durabile

Identificarea zonelor geografice din Regiunea Centru cu potenţial de valorificare a energiei eoliene pentru investiţii in domeniul energiilor regenerabile Detalii

Somajul in Regiunea Centru. Cauze si evolutii

Identificarea masurilor la nivel regional de reducere a somajului si stimulare a ocuparii fortei de munca. Detalii

Analiza demografica a Regiunii Centru. Disparitati geodemografice. Tendinte si prognoze

Evidentierea disparitatilor geodemografice in vederea identificarii solutiilor de dezvoltare regionala durabila pe baze analizei tendintelor demografice Detalii

Analiza Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii Centru in perioada 1998-2007

Identificarea de oportunitati de dezvoltare pornind de la premisa ca produsul intern brut este indicatorul sintetic ce caracterizeaza cel mai bine nivelul de dezvoltare al unui teritoriu Detalii

Analiza emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul Regiunii Centru in contextul schimbarilor climatice. Identificarea solutiilor privind eficienta energetica si utilizarea energiilor regenerabile

Definirea cadrului de implementare de actiuni la nivelul Regiunii Centru privind reducerea emisiilor de CO2 si schimbarile climatice in acord cu Directivele Comisiei Europene in acest domeniu Detalii

Modificari structurale in evolutia fortei de munca din Regiunea Centru

Cresterea gradului de ocupare si imbunatatirea calitatii fortei de munca din Regiunea Centru, reducerea disparitatilor intra-regionale si identificarea de solutii de dezvoltare durabila a Regiunii Centru. Detalii

Exporturile Regiunii Centru in perioada 2001-2009

Analiza nivelului si dinamicii de dezvoltare economica, prin prisma exporturilor in vederea identificarii de oportunitati de dezvoltare de parteneriate cu alte regiuni din tari membre ale Uniunii Europene. Detalii

Regiunea Centru. Elemente de competitivitate regionala

Identificarea aspectelor importante cu privire la dezvoltarea socio-economica avand ca punct de plecare conceptul cheie – competitivitatea regionala. Detalii

Regiunea Centru: premise si potential de dezvoltare

Studiul ofera o imagine succinta dar cuprinzatoare a Regiunii Centru, inclusiv a principalelor sale atuuri, fiind conceput ca o carte de vizita a regiunii noastre Detalii

Sistemul de asezari la nivelul Regiunii Centru in contextul dezvoltarii policentrice

Suport in analiza aprofundata a sistemului de asezari la nivelul Regiunii Centru in vederea identificarii ariilor de influenta, a perspectivelor de dezvoltare economica a spatiilor polarizate si a dezvoltarii policentrice Detalii